Tài khoản tăng tốc Accelerated MFF là gì?

FTMO.com - For serious traders

Chương trình Tăng tốc MFF được xây dựng để các nhà giao dịch của MFF bắt đầu giao dịch tài khoản trực tiếp từ ngày đầu tiên. Chương trình này phù hợp cho các nhà giao dịch toàn thời gian có lợi nhuận muốn tăng vốn của họ ngay lập tức.

Tài khoản tăng tốc Accelerated MFF là gì?

Bỏ qua phần đánh giá và bắt đầu ngay với chương trình Tăng tốc của MFF. MFF đã điều chỉnh một chương trình hàng đầu trong ngành để mang lại cho bạn phần thưởng thu nhập ngay lập tức.
Bắt đầu từ 2.000 lên đến 50.000 USD và tăng số tiền của bạn lên đến tối đa 2 triệu USD với việc mở rộng quy mô của MFF.

Với chương trình Accelerated của My Forex Funds, MFF cho phép các nhà giao dịch chuyên nghiệp bỏ qua giới hạn và nhảy ngay vào giao dịch các quỹ thực, phát triển nhanh chóng với phần thưởng kép của MFF và gặt hái những lợi ích của việc trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Quy tắc Tài khoản tăng tốc Accelerated MFF

5% hoặc 10% tổng mức rút vốn

Không có giới hạn rút tiền hàng ngày.

Tổng mức rút tiền được đặt thành 5% cho tài khoản Thông thường và 10% cho tài khoản Emphatic.

Ví dụ: Nếu bạn có tài khoản tăng tốc thông thường 50.000 đô la, thì 5% trong số đó là 2.500 đô la. Vì vậy, nếu số dư / vốn chủ sở hữu của bạn thấp hơn $ 47,500 thì tài khoản của bạn đã vi phạm quy tắc rút tiền tổng thể.

Đòn bẩy lên đến 1: 100

Đòn bẩy của bạn sẽ được đặt thành đòn bẩy 1: 100 đối với Emphatic và 1:50 đối với đòn bẩy Thông thường đối với FOREX và Các kim loại như vàng.

Cả hai tài khoản sẽ có đòn bẩy 1:50 đối với CFD.

Tối đa hóa lợi nhuận của bạn trong khi kiểm soát rủi ro và gặt hái thành quả.

Nhân rộng ở mỗi 20% *

Tài khoản của bạn sẽ tăng gấp 2 lần hoặc 1,5 x (tùy thuộc vào giai đoạn bạn đang sử dụng). Bạn đủ điều kiện để mở rộng quy mô một lần mỗi kỳ trả lương.

* Tài khoản của bạn sẽ mở rộng ở mức 10% đối với tài khoản thông thường.

Giới hạn $ 2 triệu USD

Các tài khoản lớn nhất của MFF có thể mở rộng quy mô lên tới $ 2 Triệu USD

Không có cổ phiếu nào được phép

Do bản chất của các tài khoản này, MFF không thể cho phép giao dịch tiền điện tử hoặc cổ phiếu trong chương trình Accelerated của MFF. Tuy nhiên, bạn có thể giao dịch tất cả các sản phẩm yêu thích khác của mình như FOREX, CFD và Kim loại.

Các khoản thanh toán hàng tuần

Nhận phần chia lợi nhuận của bạn mỗi tuần. Bạn có thể nhận được khoản thanh toán đầu tiên của mình trong vòng một tuần, tuy nhiên tài khoản của bạn phải đủ 5 ngày để đủ điều kiện nhận khoản thanh toán. Tất cả các khoản thanh toán phải được yêu cầu trước 3 giờ chiều EST nếu không chúng sẽ chuyển sang kỳ thanh toán tiếp theo.

Các lợi ích của Tài khoản tăng tốc Accelerated MFF

Không có mục tiêu lợi nhuận để thanh toán

Được trả tiền cho dù bạn kiếm được bao nhiêu. Phần thưởng của bạn nằm trong tay bạn

Mở rộng quy mô với thành công

MFF có một chương trình mở rộng quy mô cạnh tranh sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình càng sớm càng tốt. Sau khi mở rộng quy mô, bạn có thể đạt đến kích thước tài khoản là 2.000.000 đô la!

Không giới hạn thời gian

Giao dịch theo tốc độ của riêng bạn, kiếm tiền theo tốc độ của riêng bạn. MFF sẽ không thúc ép bạn kiếm tiền và đe dọa tài khoản của bạn. Nếu bạn phát triển, MFF phát triển.

Không có giới hạn kích thước lô

MFF không hạn chế giao dịch của bạn. Tuy nhiên, hãy giao dịch ở quy mô bạn muốn, hãy nhớ sự nhất quán và quản lý rủi ro là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận.

Không có quy tắc nhất quán

Giao dịch một lần, giao dịch hai lần, giao dịch một trăm lần. Bất cứ điều gì làm việc cho bạn. MFF chỉ kiếm tiền nếu bạn kiếm được tiền nên hãy giao dịch như thế nào bạn thấy thoải mái.

Không rút tiền hàng ngày

Các tài khoản này không có giới hạn rút tiền hàng ngày. Bạn chỉ có thể thua khi tỷ lệ rút tiền tổng thể của bạn đạt 5% đối với Thông thường,% 10 đối với Tỷ lệ nhấn mạnh. Hợp nhất theo ý muốn của bạn nhưng hãy nhớ rằng, hãy luôn tiến về phía trước, đừng đi lùi.

Chia sẻ lợi nhuận Tài khoản tăng tốc Accelerated MFF

Bạn được trả 50% tổng lợi nhuận được tạo ra trên tài khoản của mình mỗi tuần. Tài khoản của bạn phải đủ 5 ngày để đủ điều kiện nhận thanh toán hàng tuần. Tất cả các khoản thanh toán phải được yêu cầu thanh toán trước 3 giờ chiều EST và được xử lý trong vòng 1-3 ngày. Bạn có thể yêu cầu thanh toán bằng Chuyển khoản ngân hàng, Cryptocurrecy, Transferwise hoặc Paypal.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận