Tài khoản Express quỹ Funded Next

FTMO.com - For serious traders

Mục tiêu của bạn trong mô hình này là đạt được mục tiêu lợi nhuận đầy tham vọng mà không có giới hạn thời gian. Khi bạn đạt được mục tiêu, bạn sẽ bắt đầu giao dịch trên tài khoản được tài trợ của FundedNext với mức chia lãi 60%. Phần trăm phân chia lợi nhuận có thể được tăng lên đến 90% dựa trên hiệu suất của bạn.

Quy tắc Tài khoản Express quỹ Funded Next

5% lỗ hàng ngày

Nhà giao dịch được phép rút tiền tối đa 5% trong một ngày giao dịch.

Ví dụ: Nếu số dư tài khoản ban đầu của bạn là 100.000 đô la, thì 5% của số tiền là 5000 đô la. Tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nếu khoản lỗ (đang chạy + đã đóng) vượt quá $ 5000, nó sẽ được coi là vi phạm quy tắc ‘Rút tiền hàng ngày 5%’.

10% tổng thiệt hại

Nhà giao dịch được phép lỗ tối đa 10% so với số dư ban đầu mà họ bắt đầu.

Ví dụ: Nếu số dư tài khoản ban đầu của bạn là 100.000 đô la, thì 10% số tiền là 10.000 đô la. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình đánh giá của bạn, nếu vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn đạt dưới 90.000 đô la, điều này có nghĩa là bạn đã vi phạm quy tắc ‘Tổn thất tổng thể 10%’.

Lưu ý rằng, ngay cả khi số dư tài khoản của bạn đạt tới 110.000 đô la sau một khoảng thời gian, số vốn chủ sở hữu ‘10% Lỗ tổng thể’ của bạn sẽ vẫn ở mức 90.000 đô la. Vì vậy, ở mức 110.000 đô la, tổng giá trị khoản lỗ của bạn sẽ là 20.000 đô la.

Luôn nhất quán

Funded Next muốn giới thiệu những nhà giao dịch có triển vọng & đang phát triển có thể giao dịch ổn định trong một thời gian dài. Để giúp bạn điều này, Funded Next có một quy tắc nhất quán sẽ giúp bạn cải thiện thói quen giao dịch của mình và đảm bảo rằng bạn đang đạt được một cách nhất quán, hàng tuần.

10 ngày giao dịch / 4 tuần

Các nhà giao dịch sẽ phải mất ít nhất 10 ngày mỗi tháng. Tuy nhiên, nếu có một tình huống duy nhất không thể xảy ra đối với một nhà giao dịch / phong cách giao dịch cụ thể, bạn có thể liên hệ với Funded Next. Nhóm của Funded Next sẽ đánh giá tình hình và tiến hành phù hợp.

Lợi ích của Tài khoản Express quỹ Funded Next

Quy trình đánh giá một bước

Bạn chỉ chứng minh bản thân một lần để có quyền truy cập vào các khoản tiền thực. Bạn chỉ cần đạt được mục tiêu tăng trưởng theo tốc độ của riêng mình và có quyền truy cập vào các khoản tiền thực. Đơn giản vậy thôi!

15% chia sẻ lợi nhuận từ giai đoạn demo

Bất kể số tiền bạn kiếm được mỗi tháng trong giai đoạn đánh giá, 15% trong số đó là của bạn. Vì vậy, bạn bắt đầu kiếm được một phần lợi nhuận như một phần thưởng ngay cả khi bạn đang giao dịch tài khoản demo.

Không có mục tiêu lợi nhuận không thực tế

Ít hạn chế hơn, hiệu suất tốt hơn. Ghi nhớ điều đó, Funded Next quyết định chỉ yêu cầu mục tiêu tăng trưởng 25%. Bạn giao dịch theo tốc độ của riêng mình mà không phải chịu bất kỳ áp lực nào về việc đạt được bất kỳ mục tiêu phi lý nào.

Không giới hạn thời gian

Có quyền tự do tuyệt đối trong khi bạn giao dịch. Nếu bạn đăng ký mô hình tốc hành của Funded Next, hãy dành nhiều thời gian nếu bạn cần để đạt được mục tiêu của mình mà không cảm thấy áp lực về việc hết thời gian.

Chia sẻ lợi nhuận lên đến 90%

Sau khi nhận được một tài khoản được cấp vốn, bạn sẽ bắt đầu với khoản chia lãi 60% để bắt đầu, và sau đó, với mỗi lần rút tiền thành công, phần lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên đến 90%.

Nạp tiền nhanh nhất là 10 ngày giao dịch

Đạt được mục tiêu tăng trưởng tài khoản trong giai đoạn đánh giá và có quyền truy cập vào tài khoản được cấp vốn thực trong vòng 10 ngày giao dịch kể từ khi đăng ký.

Chọn kích thước tài khoản tốt nhất cho bạn

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận