Tài khoản Evaluation quỹ Funded Next

FTMO.com - For serious traders

Mục tiêu của bạn trong mô hình này sẽ là chứng minh khả năng giao dịch của bạn trong 2 giai đoạn với mục tiêu lợi nhuận rất thực tế. Khi bạn đạt được các mục tiêu, bạn sẽ bắt đầu giao dịch trên tài khoản được tài trợ của FundedNext với mức chia lãi 80%. Phần trăm phân chia lợi nhuận có thể được tăng lên đến 90% dựa trên hiệu suất của bạn.

Quy tắc Tài khoản Evaluation quỹ Funded Next

Rút vốn hàng ngày 5%

Nếu số dư tài khoản ban đầu của bạn là 100.000 đô la, thì 5% của số tiền là 5000 đô la. Tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nếu khoản lỗ (đang chạy + đã đóng) vượt quá $ 5000, nó sẽ được coi là vi phạm quy tắc ‘Rút vốn hàng ngày 5%’.

10% tổng mức rút vốn

Nhà giao dịch được phép lỗ tối đa 10% so với số dư ban đầu mà họ bắt đầu.

Ví dụ: Nếu số dư tài khoản ban đầu của bạn là 100.000 đô la, thì 10% số tiền là 10.000 đô la. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình đánh giá của bạn, nếu vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn đạt dưới 90.000 đô la, điều này có nghĩa là bạn đã vi phạm quy tắc ‘Tổn thất tổng thể 10%’.

Lưu ý rằng, ngay cả khi số dư tài khoản của bạn đạt tới 110.000 đô la sau một khoảng thời gian, số vốn chủ sở hữu ‘10% Lỗ tổng thể’ của bạn sẽ vẫn ở mức 90.000 đô la. Vì vậy, ở mức 110.000 đô la, tổng giá trị khoản lỗ của bạn sẽ là 20.000 đô la.

Mục tiêu lợi nhuận (5% đến 10%)

Tài khoản Evaluation quỹ Funded Next của Funded Next có hai giai đoạn đánh giá. Trong giai đoạn 01, bạn cần đạt mục tiêu lợi nhuận 10% trong vòng 4 tuần giao dịch mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Sau khi hoàn thành giai đoạn 01 thành công, bạn có thể bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn 02, bạn chỉ cần đạt được mục tiêu lợi nhuận 5% trong vòng 8 tuần giao dịch mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.

Thanh toán hai tuần một lần

Trong tài khoản được cấp vốn của mình, bạn sẽ đủ điều kiện để rút khoản lợi nhuận đầu tiên sau 4 tuần giao dịch và từ lần thanh toán thứ hai trở đi, bạn đủ điều kiện rút tiền sau mỗi 2 tuần giao dịch.

Lợi ích của Tài khoản Evaluation quỹ Funded Next

Nhận quỹ lên đến 200.000 đô la

Funded Next chiến thắng khi bạn chiến thắng. Để tăng cơ hội sinh lời của bạn, Funded Next sẽ cung cấp cho bạn khoản tiền lên đến 200.000 đô la trong Tài khoản Evaluation quỹ Funded Next của Funded Next.

15% chia sẻ lợi nhuận từ giai đoạn demo

Bất kể số tiền bạn kiếm được trong mỗi giai đoạn đánh giá là gì, 15% trong số đó là của bạn. Vì vậy, bạn bắt đầu kiếm được một phần lợi nhuận như một phần thưởng ngay cả khi bạn đang giao dịch tài khoản demo.

Tổ chức cuối tuần

Bạn không phải bỏ lỡ bất kỳ chuyển động thị trường lớn nào. Giữ giao dịch của bạn bao lâu bạn muốn, ngay cả trong những ngày cuối tuần. Dù phong cách giao dịch của bạn là gì (giao dịch Scalp, Intraday hay Swing), đây là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Học lại miễn phí không giới hạn

Đừng lo lắng nếu bạn đang có lợi nhuận nhưng không thể đạt được mục tiêu của mình trong một chu kỳ giao dịch trong khi tuân thủ các quy tắc. Funded Next sẽ cung cấp cho bạn số lần thi lại không giới hạn mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Tất cả những gì bạn phải làm là có lợi nhuận mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.

Chia sẻ lợi nhuận lên đến 90%

Sau khi nhận được tài khoản được cấp vốn, bạn bắt đầu với việc chia lợi nhuận 80% để bắt đầu. Và khi bạn đủ điều kiện cho kế hoạch mở rộng quy mô, chia sẻ lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên 90%.

Linh hoạt trong điều kiện giao dịch

Sử dụng bất kỳ chiến lược, phong cách giao dịch nào không có giới hạn hoặc hạn chế. Funded Next cho phép bạn giao dịch tin tức về các giai đoạn thử thách, các vị trí phòng hộ hoặc bạn có thể sử dụng EA của riêng mình.

Chọn kích thước tài khoản tốt nhất cho bạn

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận