So sánh True Forex Funds & Funded Trading Plus

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những gì mà True Forex Funds và Funded Trading Plus cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

True Forex Funds Funded Trading Plus
Ngày thành lập Tháng 10 năm 2021? Tháng 11 năm 2021

True Forex Fund và Funded Trading Plus là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. True Forex Funds được thành lập vào tháng 7 năm 2020 và đã trở thành một trong những công ty thành công nhất trong ngành. Mặt khác, Funded Trading Plus , là một công ty kinh doanh độc quyền tương đối mới được thành lập vào tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, mặc dù hoạt động trong thời gian ngắn, họ đã tạo được danh tiếng xuất sắc và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ True Forex Funds Funded Trading Plus
Đánh giá một giai đoạn
Đánh giá hai giai đoạn
Tài trợ trực tiếp

True Forex Fund và Funded Trading Plus có các tùy chọn chương trình tài trợ sau mà cộng đồng của họ có thể lựa chọn. True Forex Funds có đánh giá hai giai đoạn, trong khi Funded Trading Plus có đánh giá một giai đoạn, đánh giá hai giai đoạn và tài trợ trực tiếp.

Hãy xem so sánh giữa các chương trình đánh giá hai giai đoạn của họ vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp chúng.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn True Forex Funds Funded Trading Plus
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 1 8%? 10%
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 2 4%? 5%
Rút tiền hàng ngày 5% 5%
Rút tiền tổng thể 10% 10%
Tận dụng 100: 1? 30: 1
Số ngày giao dịch tối thiểu 1 ngày dương lịch Không giới hạn
Giai đoạn giao dịch 1 30 ngày theo lịch Không giới hạn?
Giai đoạn giao dịch 2 60 ngày theo lịch Không giới hạn?
Phân chia lợi nhuận 80% 80% đến 90%?

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản True Forex Funds Funded Trading Plus
$ 10.000 € 89
25.000 đô la 189 € $ 199?
50.000 đô la € 299? $ 349
100.000 đô la € 499 $ 499?
200.000 đô la € 998

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh những nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

True Forex Funds Funded Trading Plus
Người môi giới Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 có quyền tiếp cận thị trường trực tiếp Eightcap
Sàn giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5 MetaTrader 4, MetaTrader 5

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với True Forex Funds và công cụ nào với Funded Trading Plus .

Công cụ giao dịch True Forex Funds Funded Trading Plus
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Tiền điện tử
Trái phiếu
Hợp đồng tương lai

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem qua là phản hồi từ các công ty hỗ trợ True Forex Fund và Funded Trading Plus . Các đánh giá chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot True Forex Funds Funded Trading Plus
Xếp hạng 4,7 / 5 4,7 / 5
Số lượt đánh giá 148? 95

True Forex Funds có xếp hạng 4,7 / 5 trong khi Funded Trading Plus cũng có 4,7 / 5. Số lượng đánh giá là khá nhỏ đối với cả hai công ty ủng hộ, True Forex Funds có 148 đánh giá, trong khi Funded Trading Plus có 95. Một trong những lý do đằng sau số lượng đánh giá nhỏ như vậy là cả hai công ty đều đã kinh doanh được khoảng nửa năm.

6. Kết luận

Tóm lại, True Forex Funds và Funded Trading Plus là hai công ty kinh doanh độc quyền tương đối mới nhưng xuất sắc. Họ có ngày thành lập tương tự nhau, có thể dễ dàng nhận thấy qua số lượng bài đánh giá trên Trustpilot . Bên cạnh đó, sự khác biệt đáng kể khác sẽ là các lựa chọn tài trợ. True Forex Funds chỉ cung cấp đánh giá hai giai đoạn, trong khi Funded Trading Plus có đánh giá một giai đoạn, đánh giá hai giai đoạn và tài trợ trực tiếp.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận