So sánh True Forex Funds & FTMO

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì True Forex Funds và FTMO cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

True Forex Funds FTMO
Ngày thành lập Tháng 10 năm 2021 Tháng 9 năm 2015?

True Forex Funds và FTMO là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. True Forex Funds được thành lập vào tháng 10 năm 2021 và đã trở thành một trong những công ty thành công nhất trong ngành. Mặt khác, FTMO cũng là một công ty kinh doanh độc quyền lâu đời được thành lập vào tháng 9 năm 2015. Họ đã tạo được danh tiếng xuất sắc cho mình và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ True Forex Funds FTMO
Đánh giá hai giai đoạn

True Forex Funds và FTMO đều đưa ra thử thách đánh giá hai giai đoạn để được cấp vốn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá hai giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn True Forex Funds FTMO rủi ro bình thường FTMO rủi ro tích cực
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 1 8%? 10% 20%
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 2 4%? 5% 10%
Rút tiền hàng ngày 5% 5% 10%
Rút tiền tổng thể 10% 10% 20%
Tận dụng 100: 1 30: 1 đến 100: 1 30: 1 đến 100: 1
Số ngày giao dịch tối thiểu 1 ngày dương lịch? 10 ngày theo lịch 10 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 1 30 ngày theo lịch 30 ngày theo lịch 30 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 2 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch
Phân chia lợi nhuận 80% 80% đến 90%? 80% đến 90%?

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản True Forex Funds FTMO rủi ro bình thường FTMO rủi ro tích cực
$ 10.000 € 89? 155 € € 250
25.000 đô la 189 €? € 250 € 345
50.000 đô la € 299? € 345 € 540
100.000 đô la € 499? € 540 € 1,080
200.000 đô la € 998? € 1,080

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

True Forex Funds FTMO
Người môi giới Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 có quyền tiếp cận thị trường trực tiếp Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 có quyền tiếp cận thị trường trực tiếp
Sàn giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5 MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader?

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem công cụ giao dịch nào bạn có thể giao dịch với True Forex Funds và công cụ nào với FTMO .

Công cụ giao dịch True Forex Funds FTMO
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Hàng tồn kho
Trái phiếu
Hợp đồng tương lai
Tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem qua là phản hồi từ True Forex Funds và các công ty hỗ trợ FTMO . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot True Forex Funds FTMO
Xếp hạng 4,7 / 5 4,8 / 5?
Số lượt đánh giá 148 2.389?

True Forex Funds có xếp hạng 4,7 / 5 trong khi FTMO có 4,8 / 5. Tuy nhiên, số lượng các đánh giá khác nhau rất nhiều. True Forex Funds có 148 đánh giá, trong khi FTMO có 2.389. Một trong những lý do đằng sau sự khác biệt đáng kể đó là FTMO đã hoạt động nhiều hơn 7 năm so với True Forex Funds .

6. Kết luận

Tóm lại, True Forex Funds và FTMO là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Sự khác biệt chính giữa chúng sẽ là ngày thành lập vì FTMO đã hoạt động trong ngành hơn 7 năm so với True Forex Funds . Có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt từ các đánh giá trên Trustpilot . True Forex Funds và FTMO đều đưa ra thử thách đánh giá 2 giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận