So sánh True Forex Funds & E8 Funding

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì True Forex Funds và E8 Funding cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

True Forex Funds E8 Funding
Ngày thành lập Tháng 10 năm 2021? Tháng 11 năm 2021

True Forex Fund và E8 Funding là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. True Forex Funds được thành lập vào tháng 10 năm 2021 và đang trở thành một trong những công ty thành công nhất trong ngành. Mặt khác, E8 Funding cũng đang trên đường trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành giao dịch độc quyền, họ được thành lập vào tháng 11 năm 2021. Cả hai công ty đều đã tạo được danh tiếng xuất sắc cho mình và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ True Forex Funds E8 Funding
Đánh giá hai giai đoạn

True Forex Fund và E8 Funding đều đưa ra thử thách đánh giá hai giai đoạn để được cấp vốn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá hai giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn True Forex Funds E8 Funding
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 1 8% 8%
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 2 4%? 5%
Rút tiền hàng ngày 5% 5%
Rút tiền tổng thể 10%? số 8%
Tận dụng 100: 1 100: 1
Số ngày giao dịch tối thiểu 1 ngày dương lịch 1 ngày dương lịch
Giai đoạn giao dịch 1 30 ngày theo lịch 30 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 2 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch
Phân chia lợi nhuận 80% 80% đến 90%?

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản True Forex Funds E8 Funding
$ 10.000 € 89
25.000 đô la 189 €? $ 228
50.000 đô la € 299? $ 338
100.000 đô la € 499? $ 588
200.000 đô la € 998
250.000 đô la $ 1,898

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

True Forex Funds E8 Funding
Người môi giới Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 có quyền tiếp cận thị trường trực tiếp Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 có quyền tiếp cận thị trường trực tiếp
Sàn giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5? MetaTrader 4

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với True Forex Funds và công cụ nào với E8 Funding .

Công cụ giao dịch True Forex Funds E8 Funding
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Hàng tồn kho
Trái phiếu
Hợp đồng tương lai
Tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem qua là phản hồi từ các công ty hỗ trợ True Forex Fund và E8 Funding . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot True Forex Funds E8 Funding
Xếp hạng 4,7 / 5 4,8 / 5?
Số lượt đánh giá 148? 110

True Forex Funds có xếp hạng 4,7 / 5 trong khi E8 Funding có 4,8 / 5. Tuy nhiên, số lượng đánh giá cho cả hai hãng là khá ít. True Forex Funds có 148 đánh giá, trong khi E8 Funding có 110. Một trong những lý do đằng sau sự khác biệt đáng kể như vậy là E8 Funding và True Forex Fund được hợp nhất chưa đầy một năm trước.

6. Kết luận

Tóm lại, True Forex Fund và E8 Funding là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. True Forex Fund và E8 Funding khá giống nhau vì cả hai đều được hợp nhất cách đây chưa đầy một năm. Họ cũng có một số đánh giá tương tự trên Trustpilot với tỷ lệ 4,5 / 5. True Forex Fund và E8 Funding đều đưa ra thử thách đánh giá 2 giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận