So sánh Top Tier Trader & FMS Traders

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì Top Tier Trader và FMS Traders phải cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

Top Tier Trader FMS Traders
Ngày thành lập Tháng 10 năm 2021 Tháng 4 năm 2021?

Top Tier Trader và FMS Traders là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. Top Tier Trader được thành lập vào tháng 10 năm 2021.Mặt khác, FMS Trader được thành lập vào tháng 4 năm 2021. Cả hai công ty vẫn đang cố gắng chứng tỏ mình để thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ Top Tier Trader FMS Traders
Đánh giá hai giai đoạn

Top Tier Trader và FMS Traders đều đưa ra thử thách đánh giá hai giai đoạn để được cấp vốn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá hai giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn Top Tier Trader FMS Traders
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 1 10% 10%
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 2 5% 5%
Rút tiền hàng ngày 5% 5%
Rút tiền tổng thể 10% 10%
Tận dụng 100: 1? 2: 1 đến 100: 1
Số ngày giao dịch tối thiểu Ngày 7 dương lịch? 10 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 1 30 ngày theo lịch 30 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 2 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch
Phân chia lợi nhuận 80% 80%

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản Top Tier Trader FMS Traders
$ 5.000 $ 100
$ 10.000 $ 175
25.000 đô la $ 275? $ 320
50.000 đô la $ 400? $ 430
100.000 đô la $ 625? $ 659
200.000 đô la $ 1,099? $ 1,250

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

Top Tier Trader FMS Traders
Người môi giới Thị trường quan trọng Thị trường Nash
Sàn giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5? MetaTrader 4

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem công cụ giao dịch nào bạn có thể giao dịch với Top Tier Trader và công cụ nào với FMS Traders .

Công cụ giao dịch Top Tier Trader FMS Traders
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem qua là phản hồi từ các công ty hỗ trợ Top Tier Trader và FMS Traders . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot Top Tier Trader FMS Traders
Xếp hạng 4,9 / 5? 4.0 / 5
Số lượt đánh giá 1.307? 125

Top Tier Trader có xếp hạng 4,9 / 5 trong khi FMS Trader có 4,0 / 5. Tuy nhiên, số lượng đánh giá cho cả hai công ty là rất khác nhau. Top Tier Trader có 1.307 lượt đánh giá, trong khi FMS Trader có 125 lượt đánh giá.

6. Kết luận

Kết luận, Top Tier Trader và FMS Trader là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Top Tier Trader và FMS Traders khá giống nhau vì cả hai đều được hợp nhất cách đây chưa đầy một năm. Top Tier Trader và FMS Traders đều đưa ra thử thách đánh giá 2 giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận