So sánh Top Tier Trader & E8 Funding

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì Top Tier Trader và E8 Funding phải cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

Top Tier Trader E8 Funding
Ngày thành lập Tháng 10 năm 2021? Tháng 11 năm 2021

Top Tier Trader và E8 Funding là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. Top Tier Trader được thành lập vào tháng 10 năm 2021.Mặt khác, E8 Funding được thành lập vào tháng 11 năm 2021. Cả hai công ty đều có uy tín và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ Top Tier Trader E8 Funding
Đánh giá hai giai đoạn

Top Tier Trader và E8 Funding đều đưa ra thử thách đánh giá hai giai đoạn để được cấp vốn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá hai giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn Top Tier Trader E8 Funding
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 1 10% 8%?
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 2 5% 5%
Rút tiền hàng ngày 5% 5%
Rút tiền tổng thể 10%? 8%
Tận dụng 100: 1 100: 1
Số ngày giao dịch tối thiểu 7 ngày theo lịch 1 ngày dương lịch?
Giai đoạn giao dịch 1 30 ngày theo lịch 30 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 2 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch
Phân chia lợi nhuận 80% 80% đến 90%?

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc của họ đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản Top Tier Trader E8 Funding
25.000 đô la $ 275 $ 228?
50.000 đô la $ 400 $ 338?
100.000 đô la $ 625 $ 588?
200.000 đô la $ 1,099
250.000 đô la $ 988

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

Top Tier Trader E8 Funding
Người môi giới Thị trường quan trọng Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 có quyền tiếp cận thị trường trực tiếp
Sàn giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5 MetaTrader 4

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với Top Tier Trader và công cụ nào với E8 Funding .

Công cụ giao dịch Top Tier Trader E8 Funding
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Hàng tồn kho
Tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem qua là phản hồi từ các công ty hỗ trợ Top Tier Trader và E8 Funding . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot Top Tier Trader E8 Funding
Xếp hạng 4,9 / 5? 4,8 / 5
Số lượt đánh giá 1.307? 110

Top Tier Trader có xếp hạng 4,9 / 5 trong khi E8 Funding có 4,8 / 5. Tuy nhiên, số lượng đánh giá cho cả hai công ty là rất khác nhau. Top Tier Trader có 1.307 lượt đánh giá, trong khi E8 Funding có 110 lượt đánh giá.

6. Kết luận

Tóm lại, Top Tier Trader và E8 Funding là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Sự khác biệt chính giữa cả hai công ty ủng hộ là số lượng đánh giá của họ trên Trustpilot . Top Tier Trader và E8 Funding khá giống nhau vì cả hai đều được hợp nhất cách đây chưa đầy một năm. Top Tier Trader và E8 Funding đều đưa ra thử thách đánh giá 2 giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận