So sánh The Funded Trader Program & FTMO

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì mà The Funded Trader Program và FTMO phải cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

The Funded Trader Program FTMO
Ngày thành lập Tháng 5 năm 2021 Tháng 9 năm 2015?

The Funded Trader Program và FTMO là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. The Funded Trader Program được thành lập vào tháng 5 năm 2021. Mặt khác, FTMO được thành lập vào tháng 9 năm 2015. Cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều đã tạo được danh tiếng xuất sắc cho mình và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ The Funded Trader Program FTMO
Đánh giá hai giai đoạn

The Funded Trader Program và FTMO có các tùy chọn chương trình tài trợ sau mà cộng đồng của họ có thể lựa chọn. The Funded Trader Program có đánh giá hai giai đoạn tiêu chuẩn và hai giai đoạn nhanh chóng, trong khi FTMO cũng có đánh giá hai giai đoạn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá hai giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn The Funded Trader Program standard The Funded Trader Program rapid FTMO normal risk FTMO aggressive risk
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 1 10% 8%? 10% 20%
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 2 5%? 5%? 5%? 10%
Rút tiền hàng ngày 6% 5% 5% 10%?
Rút tiền tổng thể 12% 8% 10% 20%?
Tận dụng 2: 1 đến 200: 1? 100: 1 30: 1 đến 100: 1 30: 1 đến 100: 1
Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày theo lịch 0 ngày theo lịch? Ngày 10 dương lịch 10 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 1 35 ngày theo lịch? 35 ngày theo lịch? 30 ngày theo lịch 30 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 2 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch
Phân chia lợi nhuận 80% đến 90% 80% đến 90% 80% đến 90% 80% đến 90%

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc của họ đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản The Funded Trader Program standard The Funded Trader Program rapid FTMO normal risk FTMO aggressive risk
$ 10.000 155 € € 250
25.000 đô la € 250 € 345
50.000 đô la $ 315 $ 299? € 345 € 540
100.000 đô la $ 549 $ 499? € 540 € 1,080
200.000 đô la $ 949 $ 899? € 1,080
400.000 đô la $ 1,898

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

The Funded Trader Program FTMO
Người môi giới Eightcap, Purple Trading Seychelles Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 có quyền tiếp cận thị trường trực tiếp
Sàn giao dịch MetaTrader 4 MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader?

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem công cụ giao dịch nào bạn có thể giao dịch với The Funded Trader Program và công cụ nào với FTMO .

Công cụ giao dịch The Funded Trader Program FTMO
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Vốn chủ sở hữu
Trái phiếu
Tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem qua là phản hồi từ The Funded Trader Program và các công ty hỗ trợ FTMO . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot The Funded Trader Program FTMO
Xếp hạng 4,9 / 5? 4,8 / 5
Số lượt đánh giá 1.514 2.389?

The Funded Trader Program có xếp hạng 4,9 / 5 trong khi FTMO có 4,8 / 5. Tuy nhiên, số lượng các đánh giá khác nhau rất nhiều. The Funded Trader Program có 1.514 lượt đánh giá, trong khi FTMO có 2.389 lượt đánh giá. Một trong những lý do đằng sau sự khác biệt đáng kể đó là FTMO đã hoạt động từ tháng 9/2015.

6. Kết luận

Tóm lại, The Funded Trader Program và FTMO là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Sự khác biệt chính giữa chúng sẽ là ngày thành lập vì FTMO đi trước Chương trình Nhà kinh doanh được cấp vốn gần sáu năm . Có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt từ các đánh giá trên Trustpilot . Bên cạnh đó, sự khác biệt đáng kể khác sẽ là các lựa chọn tài trợ. The Funded Trader Program cung cấp hai: đánh giá hai giai đoạn tiêu chuẩn và hai giai đoạn nhanh chóng, trong khi FTMO cũng có đánh giá hai giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận