So sánh SurgeTrader & FundedNext

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì SurgeTrader và FundedNext cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

SurgeTrader FundedNext
Ngày thành lập Tháng 9 năm 2021? Tháng 3 năm 2022

SurgeTrader và FundedNext là những công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp tương đối mới. SurgeTrader được thành lập vào tháng 9 năm 2021 trong khi FundedNext được thành lập vào tháng 3 năm 2022. Cả hai đều đã tạo được danh tiếng xuất sắc cho mình và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ SurgeTrader FundedNext
Đánh giá một giai đoạn
Đánh giá hai giai đoạn

SurgeTrader và FundedNext có các tùy chọn chương trình tài trợ sau mà cộng đồng của họ có thể chọn. SurgeTrader có chương trình đánh giá một giai đoạn, trong khi FundedNext có chương trình đánh giá một giai đoạn và hai giai đoạn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá một giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ một giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn SurgeTrader FundedNext
Mục tiêu lợi nhuận 10%? 25%
Rút tiền hàng ngày 4% 5%?
Rút tiền tổng thể 5% 10%?
Tận dụng 10: 1 100: 1?
Số ngày giao dịch tối thiểu Không giới hạn? 10 ngày theo lịch
Thời gian giao dịch Không giới hạn Không giới hạn
Phân chia lợi nhuận 75% 80% đến 90%?

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá một giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản SurgeTrader FundedNext
15.000 đô la $ 119
25.000 đô la $ 200? $ 229
50.000 đô la $ 350? $ 379
100.000 đô la $ 700 $ 699?
250.000 đô la $ 1,700
500.000 đô la $ 3,500
1.000.000 đô la $ 6,500

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

SurgeTrader FundedNext
Người môi giới Eightcap Eightcap
Sàn giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5? MetaTrader 4

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với SurgeTrader và công cụ nào với FundedNext .

Công cụ giao dịch SurgeTrader FundedNext
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Vốn chủ sở hữu
Tiền điện tử
Chỉ số tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem xét phản hồi từ các công ty hỗ trợ SurgeTrader và FundedNext . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot SurgeTrader FundedNext
Xếp hạng 4,4 / 5 4,5 / 5?
Số lượt đánh giá 43 125?

SurgeTrader có xếp hạng 4,4 / 5 trong khi FundedNext là 4,5 / 5. Số lượng đánh giá tương đối nhỏ đối với cả hai công ty hỗ trợ, SurgeTrader có 43 đánh giá, trong khi FundedNext có 125.

6. Kết luận

Tóm lại, SurgeTrader và FundedNext là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. FundedNext và SurgeTrader đều là những công ty hỗ trợ mới hơn, điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua số lượng đánh giá trên Trustpilot . Bên cạnh đó, sự khác biệt đáng kể khác sẽ là các lựa chọn tài trợ. SurgeTrader chỉ cung cấp đánh giá một giai đoạn, trong khi FundedNext có chương trình đánh giá một giai đoạn và hai giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận