So sánh Ment Funding & Lux Trading Firm

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì Ment Funding và Lux Trading Firm cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

Ment Funding Lux Trading Firm
Ngày thành lập Tháng 10 năm 2020? Tháng 1 năm 2021

Ment Funding và Lux Trading Firm là những công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp tương đối mới. Ment Funding được thành lập vào tháng 10 năm 2020, trong khi Lux Trading Firm đã bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2021.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ Ment Funding Lux Trading Firm
Đánh giá một giai đoạn

Ment Funding và Lux Trading Firm có các lựa chọn chương trình tài trợ sau mà cộng đồng của họ có thể lựa chọn. Ment Funding có đánh giá một giai đoạn, trong khi Lux Trading Firm cũng chỉ đánh giá một giai đoạn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá một giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ một giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn Ment Funding Lux Trading Firm
Mục tiêu lợi nhuận 10% 6% đến 10%?
Rút tiền hàng ngày 4% 5%?
Rút tiền tổng thể 5% 5%
Tận dụng 10: 1? 1: 1 đến 10: 1
Số ngày giao dịch tối thiểu Không giới hạn Không giới hạn
Thời gian giao dịch Không giới hạn 90 ngày theo lịch
Phân chia lợi nhuận 75% Lên đến 80%?

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá một giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản Ment Funding Lux Trading Firm
$ 5.000 £ 299
$ 10.000 £ 399
15.000 đô la £ 499
25.000 đô la $ 250
50.000 đô la $ 450
100.000 đô la $ 750
250.000 đô la 1.500 đô la
500.000 đô la $ 3.000
1.000.000 đô la $ 7,500
2.000.000 đô la 15.000 đô la

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

Ment Funding Lux Trading Firm
Người môi giới Eightcap Global Prime
Sàn giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5 MetaTrader 4, TradingView, Trader Evolution?

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với Ment Funding và công cụ giao dịch nào với Lux Trading Firm .

Công cụ giao dịch Ment Funding Lux Trading Firm
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Hàng tồn kho
Trái phiếu
Tiền điện tử
Chỉ số tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem xét phản hồi từ các công ty hỗ trợ Ment Funding và Lux Trading Firm . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot Ment Funding Lux Trading Firm
Xếp hạng 4,3 / 5 4,6 / 5?
Số lượt đánh giá 32 281?

Ment Funding có xếp hạng 4,3 / 5 trong khi Lux Trading Firm có 4,6 / 5. Số lượng đánh giá là khá nhỏ đối với cả hai công ty hỗ trợ, Ment Funding có 32 đánh giá, trong khi Lux Trading Firm có 281.

6. Kết luận

Tóm lại, Ment Funding và Lux Trading Firm là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Không có sự khác biệt đáng kể giữa cả hai công ty kinh doanh độc quyền. Ment Funding và Lux Trading Firm cũng tương tự vì cả hai đều chỉ cung cấp chương trình đánh giá một giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận