So sánh Lux Trading Firm & FundedNext

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì Lux Trading Firm và FundedNext cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

Lux Trading Firm FundedNext
Ngày thành lập Tháng 1 năm 2021? Tháng 3 năm 2022

Lux Trading Firm và FundedNext là những công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp tương đối mới. Lux Trading Firm được thành lập vào tháng 1 năm 2021 trong khi công ty thành lập FundedNext vào tháng 3 năm 2022. Cả hai đều đã tạo được danh tiếng xuất sắc cho mình và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ Lux Trading Firm FundedNext
Đánh giá một giai đoạn
Đánh giá hai giai đoạn

Lux Trading Firm và FundedNext có các tùy chọn chương trình tài trợ sau mà cộng đồng của họ có thể chọn. Lux Trading Firm có chương trình đánh giá một giai đoạn, trong khi FundedNext có chương trình đánh giá một giai đoạn và hai giai đoạn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá một giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ một giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn Lux Trading Firm FundedNext
Mục tiêu lợi nhuận 6% đến 10%? 25%
Rút tiền hàng ngày 5% 5%
Rút tiền tổng thể 5% 10%?
Tận dụng 1: 1 đến 10: 1 100: 1?
Số ngày giao dịch tối thiểu Không giới hạn? 10 ngày theo lịch
Thời gian giao dịch 90 ngày theo lịch Không giới hạn?
Phân chia lợi nhuận Lên đến 80% 80% đến 90%?

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá một giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản Lux Trading Firm FundedNext
$ 5.000 £ 299
$ 10.000 £ 399
15.000 đô la £ 499 $ 119?
25.000 đô la $ 229
50.000 đô la $ 379
100.000 đô la $ 699

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

Lux Trading Firm FundedNext
Người môi giới Global Prime Eightcap
Sàn giao dịch MetaTrader 4, TradingView, Trader Evolution? MetaTrader 4

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với Lux Trading Firm và công cụ giao dịch nào với FundedNext .

Công cụ giao dịch Lux Trading Firm FundedNext
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Hàng tồn kho
Trái phiếu

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem qua là phản hồi từ Lux Trading Firm và các công ty hỗ trợ FundedNext . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot Lux Trading Firm FundedNext
Xếp hạng 4,6 / 5? 4,5 / 5
Số lượt đánh giá 281? 125

Lux Trading Firm có xếp hạng 4,6 / 5 trong khi FundedNext là 4,5 / 5. Số lượng đánh giá là khá nhỏ đối với cả hai công ty hỗ trợ, Lux Trading Firm có 281 đánh giá, trong khi FundedNext có 125.

6. Kết luận

Tóm lại, Lux Trading Firm và FundedNext là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. FundedNext và Lux Trading Firm đều là những công ty hỗ trợ xuất sắc, điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua số lượng đánh giá trên Trustpilot . Sự khác biệt đáng kể khác sẽ là các lựa chọn tài trợ. Lux Trading Firm chỉ cung cấp chương trình đánh giá một giai đoạn, trong khi FundedNext có chương trình đánh giá một giai đoạn và hai giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận