So sánh Lux Trading Firm & Digital Pit

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì Lux Trading Firm và Digital Pit cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

Lux Trading Firm Digital Pit
Ngày thành lập Tháng 1 năm 2021? Tháng 9 năm 2021

Lux Trading Firm và Digital Pit là những công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp tương đối mới. Lux Trading Firm được thành lập vào tháng 1 năm 2021, trong khi Digital Pit bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2021.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ SurgeTrader Digital Pit
Đánh giá một giai đoạn

Lux Trading Firm và Digital Pit có các tùy chọn chương trình tài trợ sau mà cộng đồng của họ có thể lựa chọn. Lux Trading Firm có đánh giá một giai đoạn, trong khi Digital Pit cũng chỉ đánh giá một giai đoạn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá một giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ một giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn Lux Trading Firm Digital Pit
Mục tiêu lợi nhuận 6% đến 10%? 8%
Rút tiền hàng ngày 5% Không giới hạn?
Rút tiền tổng thể 5%? 4%
Tận dụng 1: 1 đến 10: 1 30: 1?
Số ngày giao dịch tối thiểu Không giới hạn? 4 ngày theo lịch
Thời gian giao dịch 90 ngày theo lịch? 45 ngày theo lịch
Phân chia lợi nhuận Lên đến 80%? 70%

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá một giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản Lux Trading Firm Digital Pit
$ 5.000 £ 299
$ 10.000 £ 399 $ 78?
15.000 đô la £ 499
25.000 đô la $ 178
50.000 đô la $ 278
100.000 đô la $ 478

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

Lux Trading Firm Digital Pit
Người môi giới Global Prime Eightcap
Sàn giao dịch MetaTrader 4, TradingView, Trader Evolution? MetaTrader 4

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với Lux Trading Firm và công cụ giao dịch nào với Digital Pit .

Công cụ giao dịch Lux Trading Firm Digital Pit
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Hàng tồn kho
Tiền điện tử
Trái phiếu

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem xét phản hồi từ Lux Trading Firm và Công ty hỗ trợ Digital Pit . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot Lux Trading Firm Digital Pit
Xếp hạng 4,6 / 5? 4,1 / 5
Số lượt đánh giá 281? 5

Lux Trading Firm có điểm đánh giá 4,6 / 5 trong khi Digital Pit có 4,1 / 5. Số lượng đánh giá rất khác nhau, Lux Trading Firm có 281 đánh giá, trong khi Digital Pit có 5.

6. Kết luận

Tóm lại, Lux Trading Firm và Digital Pit là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Cả hai đều bắt đầu hoạt động vào năm 2021, Lux Trading Firm vào tháng 1 và Digital Pit vào tháng 9, có thể dễ dàng nhận thấy điều này qua số lượng bài đánh giá trên Trustpilot . Bên cạnh đó, không có sự khác biệt đáng kể nào, vì Lux Trading Firm và Digital Pit đều chỉ cung cấp chương trình đánh giá một giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận