So sánh FundedNext & E8 Funding

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét FundedNext và E8 Funding có gì để cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

FundedNext E8 Funding
Ngày thành lập Tháng 3 năm 2022 Tháng 11 năm 2021?

FundedNext và E8 Funding là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. FundedNext được thành lập vào tháng 3 năm 2022.Mặt khác, E8 Funding được thành lập vào tháng 11 năm 2021. Cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều tương đối mới, tuy nhiên, mặc dù hoạt động trong thời gian ngắn, họ đã tạo được danh tiếng xuất sắc cho mình và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ FundedNext E8 Funding
Đánh giá một giai đoạn
Đánh giá hai giai đoạn

FundedNext và E8 Funding có các tùy chọn chương trình tài trợ sau mà cộng đồng của họ có thể chọn. FundedNext có đánh giá một giai đoạn và đánh giá hai giai đoạn, trong khi E8 Funding chỉ có đánh giá hai giai đoạn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá hai giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn FundedNext E8 Funding
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 1 10% 8%?
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 2 5% 5%
Rút tiền hàng ngày 5% 5%
Rút tiền tổng thể 10%? 8%
Tận dụng 100: 1 100: 1
Số ngày giao dịch tối thiểu 10 ngày theo lịch 1 ngày dương lịch?
Giai đoạn giao dịch 1 30 ngày theo lịch 30 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 2 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch
Phân chia lợi nhuận 80% đến 90% 80% đến 90%

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản FundedNext E8 Funding
15.000 đô la $ 99
25.000 đô la $ 199? $ 228
50.000 đô la $ 299? $ 338
100.000 đô la $ 549? $ 588
200.000 đô la $ 999
250.000 đô la $ 988

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

FundedNext E8 Funding
Người môi giới Eightcap Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 có quyền tiếp cận thị trường trực tiếp
Sàn giao dịch MetaTrader 4 MetaTrader 4

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với FundedNext và công cụ nào với E8 Funding .

Công cụ giao dịch FundedNext E8 Funding
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Vốn chủ sở hữu
Tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem xét phản hồi từ các công ty hỗ trợ FundedNext và E8 Funding . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot FundedNext E8 Funding
Xếp hạng 4,5 / 5 4,8 / 5?
Số lượt đánh giá 125? 110

FundedNext có xếp hạng 4,5 / 5 trong khi E8 Funding là 4,8 / 5. Tuy nhiên, số lượng các đánh giá khác nhau rất nhiều. FundedNext chỉ có 125 lượt đánh giá, trong khi E8 Funding có 110. Một trong những lý do đằng sau sự khác biệt đáng kể như vậy là do FundedNext mới bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm 2022.

6. Kết luận

Tóm lại, FundedNext và E8 Funding là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Sự khác biệt chính giữa chúng sẽ là ngày thành lập kể từ khi FundedNext mới bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm 2022 Có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt từ các bài đánh giá trên Trustpilot . Bên cạnh đó, sự khác biệt đáng kể khác sẽ là các lựa chọn tài trợ. FundedNext cung cấp hai: đánh giá một giai đoạn và hai giai đoạn, trong khi E8 Funding chỉ có đánh giá hai giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận