So sánh Funded Trading Plus & Fidelcrest

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì Funded Trading Plus và Fidelcrest cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

Funded Trading Plus Fidelcrest
Ngày thành lập Tháng 11 năm 2021 Tháng 9 năm 2018?

Funded Trading Plus và Fidelcrest là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. Funded Trading Plus được thành lập vào tháng 11 năm 2021 và đã trở thành một trong những công ty thành công hơn trong ngành. Mặt khác, Fidelcrest được thành lập vào tháng 9 năm 2018. Cả hai công ty hỗ trợ đều đã tạo được danh tiếng xuất sắc cho mình và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ Funded Trading Plus Fidelcrest
Đánh giá một giai đoạn
Đánh giá hai giai đoạn
Tài trợ trực tiếp

Funded Trading Plus và Fidelcrest có các tùy chọn chương trình tài trợ sau mà cộng đồng của họ có thể chọn. Funded Trading Plus có đánh giá một giai đoạn, đánh giá hai giai đoạn và tài trợ trực tiếp, trong khi Fidelcrest chỉ có chương trình đánh giá hai giai đoạn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá hai giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn Funded Trading Plus Fidelcrest normal risk Fidelcrest aggressive risk
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 1 10% 5% hoặc 10%? 15% hoặc 20%
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 2 5%? 5% hoặc 10% 15% hoặc 20%
Rút tiền hàng ngày 5% 5% 10%?
Rút tiền tổng thể 10%? 10%? 20%
Tận dụng 30: 1 100: 1? 100: 1?
Số ngày giao dịch tối thiểu Không giới hạn? Ngày 10 dương lịch 5 hoặc 10 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 1 Không giới hạn? 30 ngày theo lịch 30 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 2 Không giới hạn? 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch
Phân chia lợi nhuận 80% đến 90% 80% 90%?

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản Funded Trading Plus Fidelcrest normal risk Fidelcrest aggressive risk
$ 10.000 € 99 € 149
25.000 đô la $ 199? € 249 € 349
50.000 đô la $ 349? € 449 € 549
100.000 đô la $ 499
150.000 đô la € 649 € 999
250.000 đô la € 999 € 1,599
500.000 đô la € 1,599 € 2,699
1.000.000 đô la € 2,699

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh những nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

Funded Trading Plus Fidelcrest
Người môi giới Eightcap Fidelcrest Markets
Sàn giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5? MetaTrader 4

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với Funded Trading Plus và công cụ giao dịch nào với Fidelcrest .

Công cụ giao dịch Funded Trading Plus Fidelcrest
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Hàng tồn kho
Tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem xét phản hồi từ các công ty hỗ trợ Funded Trading Plus và Fidelcrest . Các đánh giá chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot Funded Trading Plus Fidelcrest
Xếp hạng 4,7 / 5? 4,5 / 5
Số lượt đánh giá 95 176?

Funded Trading Plus có xếp hạng 476/5 trong khi Fidelcrest có 4,5 / 5. Tuy nhiên, số lượng các đánh giá khác nhau rất nhiều. Funded Trading Plus có 95 đánh giá, trong khi Fidelcrest có 176.

6. Kết luận

Tóm lại, Funded Trading Plus và Fidelcrest là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt từ số lượng đánh giá trên Trustpilot . Một sự khác biệt đáng kể sẽ là các lựa chọn tài trợ. Funded Trading Plus cung cấp bốn: đánh giá một giai đoạn, hai giai đoạn và tài trợ trực tiếp, trong khi Fidelcrest chỉ có chương trình đánh giá hai giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận