So sánh Digital Pit & Ment Funding

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì Digital Pit và Ment Funding mang lại. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

Digital Pit Ment Funding
Ngày thành lập Tháng 9 năm 2021 Tháng 10 năm 2020?

Digital Pit và Ment Funding là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. Digital Pit được thành lập vào tháng 9 năm 2021.Mặt khác, Ment Funding được thành lập vào tháng 10 năm 2020.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ Digital Pit Ment Funding
Đánh giá một giai đoạn

Digital Pit và Ment Funding đều đưa ra thử thách đánh giá một giai đoạn để được cấp vốn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá một giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ một giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn Digital Pit Ment Funding
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 1 8%? 10%
Rút tiền hàng ngày Không giới hạn? 4%
Rút tiền tổng thể 4% 5%?
Tận dụng 30: 1? 10: 1
Số ngày giao dịch tối thiểu Ngày 4 dương lịch Không giới hạn?
Giai đoạn giao dịch 1 45 ngày theo lịch Không giới hạn?
Phân chia lợi nhuận 70% 75%?

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản Digital Pit Ment Funding
$ 10.000 $ 78
25.000 đô la $ 178? $ 250
50.000 đô la $ 278? $ 450
100.000 đô la $ 478? $ 750
200.000 đô la 1.500 đô la
400.000 đô la $ 3.000
1.000.000 đô la $ 7,500

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

Digital Pit Ment Funding
Người môi giới Eightcap Eightcap
Sàn giao dịch MetaTrader 4 MetaTrader 4, MetaTrader 5?

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với Digital Pit và công cụ nào với Ment Funding .

Công cụ giao dịch Digital Pit Ment Funding
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Hàng tồn kho
Tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem qua là phản hồi từ các công ty hỗ trợ Digital Pit và Ment Funding . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot Digital Pit Ment Funding
Xếp hạng 4.0 / 5 4,3 / 5?
Số lượt đánh giá 4 32?

Digital Pit có đánh giá 4,0 / 5 trong khi Ment Funding có 4,3 / 5. Tuy nhiên, số lượng đánh giá là khá ít đối với cả hai hãng prop. Digital Pit có 4 lượt đánh giá, trong khi Ment Funding có 32 lượt đánh giá.

6. Kết luận

Tóm lại, Digital Pit và Ment Funding là những công ty kinh doanh độc quyền tương đối mới. Sự khác biệt chính giữa chúng sẽ là ngày thành lập vì Ment Funding hoạt động trong ngành hơn Digital Pit gần một năm . Digital Pit và Ment Funding đều đưa ra thử thách đánh giá một giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận