So sánh Blue Guardian Capital and My Forex Funds

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét Blue Guardian Capital và My Forex Funds có gì để cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

Blue Guardian Capital My Forex Funds
Ngày thành lập Tháng 9 năm 2021 Tháng 7 năm 2020?

Blue Guardian Capital và My Forex Funds là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. Blue Guardian Capital được thành lập vào tháng 9 năm 2021.Mặt khác, My Forex Funds được thành lập vào tháng 7 năm 2020. Cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều đã tạo được danh tiếng xuất sắc cho mình và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Các lựa chọn chương trình tài trợ Blue Guardian Capital My Forex Funds
Đánh giá một giai đoạn
Đánh giá hai giai đoạn
Tài trợ trực tiếp

Blue Guardian Capital và My Forex Funds có các tùy chọn chương trình tài trợ sau mà cộng đồng của họ có thể lựa chọn. Blue Guardian Capital có đánh giá hai giai đoạn, trong khi My Forex Funds có đánh giá một giai đoạn, đánh giá hai giai đoạn và tài trợ trực tiếp.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá hai giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Quy tắc / Hướng dẫn Blue Guardian Capital My Forex Funds
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 1 6%? 8%
Mục tiêu lợi nhuận giai đoạn 2 6% 5%?
Rút tiền hàng ngày 4% 5%?
Rút tiền tổng thể 10% 12%?
Tận dụng 100: 1 100: 1
Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày theo lịch Ngày 5 dương lịch?
Giai đoạn giao dịch 1 30 ngày theo lịch 30 ngày theo lịch
Giai đoạn giao dịch 2 60 ngày theo lịch 60 ngày theo lịch
Phân chia lợi nhuận 85%? 75% đến 85%

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

Kích thước tài khoản Blue Guardian Capital My Forex Funds
$ 10.000 $ 84
20.000 đô la $ 139
25.000 đô la $ 189
50.000 đô la $ 306 $ 299?
100.000 đô la $ 497? $ 499
200.000 đô la $ 897? $ 979

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch hỗ trợ.

Blue Guardian Capital My Forex Funds
Người môi giới Giao dịch màu tím Seychelles Trader Global Group
Sàn giao dịch MetaTrader 4 MetaTrader 4

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem công cụ giao dịch nào bạn có thể giao dịch với Blue Guardian Capital và công cụ giao dịch nào với My Forex Funds .

Công cụ giao dịch Blue Guardian Capital My Forex Funds
Các cặp ngoại hối
Hàng hóa
Chỉ số
Vốn chủ sở hữu
Tiền điện tử

5. Nhận xét của thương nhân

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem qua là phản hồi từ các công ty ủng hộ Blue Guardian Capital và My Forex Funds . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Số liệu thống kê của Trustpilot Blue Guardian Capital My Forex Funds
Xếp hạng 4,5 / 5 4,9 / 5?
Số lượt đánh giá 72 3.446?

Blue Guardian Capital có xếp hạng 4,5 / 5 trong khi My Forex Funds là 4,9 / 5. Tuy nhiên, số lượng các đánh giá khác nhau rất nhiều. Blue Guardian Capital chỉ có 72 đánh giá, trong khi My Forex Funds có 3.446. Một trong những lý do đằng sau sự khác biệt đáng kể như vậy là do Blue Guardian Capital mới bắt đầu hoạt động vào tháng 9/2021.

6. Kết luận

Tóm lại, Blue Guardian Capital và My Forex Funds là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Sự khác biệt chính giữa chúng sẽ là ngày thành lập kể từ khi Blue Guardian Capital mới bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2021. Sự khác biệt có thể dễ dàng nhận thấy từ các bài đánh giá trên Trustpilot . Bên cạnh đó, sự khác biệt đáng kể khác sẽ là các lựa chọn tài trợ. Blue Guardian Capital cung cấp đánh giá hai giai đoạn, trong khi My Forex Funds có đánh giá một giai đoạn, đánh giá hai giai đoạn và tài trợ trực tiếp.

FTMO.com - For serious traders

Viết một bình luận