Tìm hiểu quỹ Funded Next. Kinh nghiệm trade quỹ Funded Next

Bắt đầu Tôi có thể nhận được số vốn nào với tư cách là Nhà giao dịch Đánh giá FundedNext? Bạn có thể bắt đầu với số dư 15k, 25K, 50K, 100k hoặc 200K. Nếu bạn muốn giao dịch với tài khoản có số dư cao hơn, bạn có thể đăng ký. Nếu bạn đủ kiên định … Đọc tiếp

Tài khoản Express quỹ Funded Next

Mục tiêu của bạn trong mô hình này là đạt được mục tiêu lợi nhuận đầy tham vọng mà không có giới hạn thời gian. Khi bạn đạt được mục tiêu, bạn sẽ bắt đầu giao dịch trên tài khoản được tài trợ của FundedNext với mức chia lãi 60%. Phần trăm phân chia lợi nhuận có … Đọc tiếp

Toàn Tập Kiến Thức Về Quỹ My Forex Funds cho Trader

Một công ty cấp vốn tương đối mới là My Forex Funds, nhưng tuyên bố có hơn 4000 nhà giao dịch ở 80 quốc gia khác nhau. Một điều khác có lợi cho nó là nó ở Canada, và Khu vực Greater Toronto. Điều này có nghĩa là họ được quản lý chặt chẽ về những … Đọc tiếp

Tìm hiểu quỹ My Forex Funds. Kinh nghiệm trade quỹ My Forex Funds

My Forex Funds có được trade tin không? Có, bạn có thể giao dịch trong thời gian tin tức. My Forex Funds có cho phép sử dụng EA không? Có, bạn có thể sử dụng EA miễn là chúng không được sử dụng theo những cách sau: – sao chép tín hiệu giao dịch của … Đọc tiếp

Bằng chứng thanh toán – Rút tiền từ MyForexFunds

Bất cứ khi nào tôi xem xét các công ty hỗ trợ và nhà môi giới, tôi thực sự thích xem bằng chứng thanh toán. Nếu không có bằng chứng thanh toán từ các nhà giao dịch khác, ngay cả khi có những đánh giá tốt cũng khó có thể tin tưởng vào một công ty … Đọc tiếp

Trade quỹ Forex – Quỹ đầu tư ngoại hối

Các công ty cấp vốn tốt nhất cho các nhà giao dịch được cấp quỹ là gì? Đối với nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc chuyển đổi từ tài khoản giao dịch cá nhân nhỏ sang tài khoản giao dịch ngoại hối được cấp vốn đầy đủ có thể thay đổi cuộc đời. Có rất … Đọc tiếp

Tài khoản tăng tốc Accelerated MFF là gì?

Chương trình Tăng tốc MFF được xây dựng để các nhà giao dịch của MFF bắt đầu giao dịch tài khoản trực tiếp từ ngày đầu tiên. Chương trình này phù hợp cho các nhà giao dịch toàn thời gian có lợi nhuận muốn tăng vốn của họ ngay lập tức. Tài khoản tăng tốc … Đọc tiếp

Tài khoản đánh giá Evaluation MFF là gì?

Chương trình Đánh giá Tài khoản Ngoại hối của MFF được xây dựng để các nhà giao dịch FOREX chứng minh kỹ năng của họ. Các nhà giao dịch bán chuyên nghiệp cần vốn để chuyển sang cấp độ tiếp theo trong sự nghiệp của họ, có cơ hội thể hiện tài năng và đạt … Đọc tiếp