Bằng chứng thanh toán – Rút tiền từ MyForexFunds

Bất cứ khi nào tôi xem xét các công ty hỗ trợ và nhà môi giới, tôi thực sự thích xem bằng chứng thanh toán. Nếu không có bằng chứng thanh toán từ các nhà giao dịch khác, ngay cả khi có những đánh giá tốt cũng khó có thể tin tưởng vào một công ty có vẻ quá tốt là đúng. May mắn thay, MyForexFunds liên tục thanh toán các khoản rút tiền của tôi! Tôi liên hệ với nhóm hỗ trợ trực tiếp vào cuối tháng để yêu cầu rút tiền.

Vào thời điểm rút tiền gần đây nhất của tôi, họ đã đề cập rằng bộ xử lý thanh toán thông thường của họ đang có một vài sự chậm trễ nhưng tôi có thể đợi 3-5 ngày hoặc rút tiền điện tử ngay lập tức nếu tôi muốn. Tôi đã chọn rút tiền điện tử và họ đã trả cho tôi lợi nhuận của tôi ngay trong ngày – tôi rất ấn tượng với việc khoản thanh toán thực sự đến nhanh như thế nào.

Hiện tôi đã có 4 lần rút tiền từ MyForexFunds, tất cả đều được thanh toán đúng hạn và đầy đủ. Tôi đã liên hệ với nhóm hỗ trợ để được hỗ trợ và họ vô cùng hữu ích. Về việc rút tiền bitcoin, nó dường như hoạt động trong 2 giai đoạn…

  1. Việc rút tiền của bạn được chấp thuận. Giai đoạn này trung bình diễn ra trong 2 ngày đối với tôi trong vài tháng qua.
  2. Việc rút tiền của bạn đã được xử lý. Từ thời điểm xử lý thực tế, đến khi đến ví tiền điện tử của tôi là khoảng 30-45 phút.

Viết một bình luận