Tìm hiểu quỹ Funded Next. Kinh nghiệm trade quỹ Funded Next

Bắt đầu Tôi có thể nhận được số vốn nào với tư cách là Nhà giao dịch Đánh giá FundedNext? Bạn có thể bắt đầu với số dư 15k, 25K, 50K, 100k hoặc 200K. Nếu bạn muốn giao dịch với tài khoản có số dư cao hơn, bạn có thể đăng ký. Nếu bạn đủ kiên định … Đọc tiếp

Tài khoản Express quỹ Funded Next

Mục tiêu của bạn trong mô hình này là đạt được mục tiêu lợi nhuận đầy tham vọng mà không có giới hạn thời gian. Khi bạn đạt được mục tiêu, bạn sẽ bắt đầu giao dịch trên tài khoản được tài trợ của FundedNext với mức chia lãi 60%. Phần trăm phân chia lợi nhuận có … Đọc tiếp