Tìm hiểu quỹ Funded Next. Kinh nghiệm trade quỹ Funded Next

Bắt đầu Tôi có thể nhận được số vốn nào với tư cách là Nhà giao dịch Đánh giá FundedNext? Bạn có thể bắt đầu với số dư 15k, 25K, 50K, 100k hoặc 200K. Nếu bạn muốn giao dịch với tài khoản có số dư cao hơn, bạn có thể đăng ký. Nếu bạn đủ kiên định … Đọc tiếp

Tài khoản Express quỹ Funded Next

Mục tiêu của bạn trong mô hình này là đạt được mục tiêu lợi nhuận đầy tham vọng mà không có giới hạn thời gian. Khi bạn đạt được mục tiêu, bạn sẽ bắt đầu giao dịch trên tài khoản được tài trợ của FundedNext với mức chia lãi 60%. Phần trăm phân chia lợi nhuận có … Đọc tiếp

So sánh Top Tier Trader & E8 Funding

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì Top Tier Trader và E8 Funding phải cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối. 1. Công ty thành lập Top Tier Trader E8 Funding Ngày thành lập Tháng 10 năm 2021? Tháng … Đọc tiếp

So sánh SurgeTrader & City Traders Imperium

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì SurgeTrader và City Traders Imperium cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối. 1. Công ty thành lập SurgeTrader City Traders Imperium Ngày thành lập Tháng 9 năm 2021 Tháng 7 năm 2018? … Đọc tiếp

So sánh Finotive Funding & The5%ers

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì Finotive Funding và The5%ers phải cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối. 1. Công ty thành lập Finotive Funding The5%ers Ngày thành lập Tháng 4 năm 2021 Tháng 4 năm 2020? Finotive … Đọc tiếp

So sánh Top Tier Trader & Fidelcrest

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những gì mà Top Tier Trader và Fidelcrest cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối. 1. Công ty thành lập Top Tier Trader Fidelcrest Ngày thành lập Tháng 10 năm 2021 Tháng 9 … Đọc tiếp

So sánh The Funded Trader Program & FTMO

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì mà The Funded Trader Program và FTMO phải cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối. 1. Công ty thành lập The Funded Trader Program FTMO Ngày thành lập Tháng 5 năm … Đọc tiếp

So sánh FundedNext & Top Tier Trader

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì FundedNext và Top Tier Trader phải cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối. 1. Công ty thành lập FundedNext Top Tier Trader Ngày thành lập Tháng 3 năm 2022 Tháng 10 năm … Đọc tiếp